Wkwkwk website PwND/// By toxicvenom #Z3ro0d3 #OpClosedMedia secure your shit site Quick

 

 
นางสมพร หวานเสร็จ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
      ตามประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ซึ่งดำเนินการสรรหาโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๓กันยายน ๒๕๕๙ นั้น บัดน
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
      ตามที่ได้มีประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 
      ตามที่ได้มีประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
      ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องการมอบอำนาจปฏิบัติ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน 
      ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องการมอบอำ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
      ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ แทนตำแหน่งที่ว่าง อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เ
รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (กลุ่มบริหารทั่วไป) 
      ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน แทนอัตราที่ว่าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบสำนั
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       เอกสารประกอบคลิ๊ก
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง...     จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี ๒๕๕๙...     จำนวนผู้เข้าชม 6695 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจ.มค 18 ครั้ง ปี 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 80 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์...     จำนวนผู้เข้าชม 181 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน...     จำนวนผู้เข้าชม 148 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ...     จำนวนผู้เข้าชม 212 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 12-14 กันยายน 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 156 ครั้ง
โครงการมอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มจังหวัดปทุมธานี...     จำนวนผู้เข้าชม 262 ครั้ง
ังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปทุมธานี อ.ลำลู...     จำนวนผู้เข้าชม 226 ครั้ง
พิธีเปิดป้ายโรงเรียนและป้ายโรงอาหาร...     จำนวนผู้เข้าชม 279 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การผลิตสื่่อตามจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง จัดอบรมการพัฒนาและอบรมบุคลากร เรื่องผ ...
 ตะกร้าสาน... ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพบุคคลออทิสติกและผู้ดูแล หลักสูตรอาชีพตร ...
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ขอบคุณคุณธวัลรัตน์ คำยันต์ ที่เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิด   ...
 ร่วมงานสถาปนา..พิบูลประชาสรรค์ ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และนางสำอางค์ ร ...
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.147.50.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 637,446

กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 26 กันยายน 2559
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.