ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

 


    หน้าแรก 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใช้รูปแบบ SPISIR โดย ดร.สมพร หวานเสร็จ 
      บทความการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใช้รูปแบบ SPISIR
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       เอกสารประกอบคลิ๊ก
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม 
      ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม วันที่ 11 สิงหาคม 2559
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
      ตามประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการสรรหาโดยการสอบข้อเขียนแ
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
      ตามที่ได้มีประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันท
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
      ตามที่ได้มีประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งรับสมัครตั้งแต่ ๒๕ กรกฎ
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
      ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์เปิดรับสมัครครูอัตราจ้างประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร หน่วยบริการมีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน แทนอัตราที่ว่างตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/ว1016
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
      ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องการมอบอำนาจปฏิบ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศผลการสอบ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ปีงบประ...     จำนวนผู้เข้าชม 7102 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รางระบายน้ำแบบตัวยู ขุดเจาะบ่อบาดา...     จำนวนผู้เข้าชม 6793 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสอทธิ์สอบเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำ...     จำนวนผู้เข้าชม 6811 ครั้ง
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใช้รูปแบบ SPISIR โดย ดร.สมพร หวานเสร็จ...     จำนวนผู้เข้าชม 113 ครั้ง
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...     จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา...     จำนวนผู้เข้าชม 161 ครั้ง
กิจกรรมสุนทรียสนทนาเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต...     จำนวนผู้เข้าชม 138 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รางระบายน้ำแบบตัวยู ขุดเจาะบ่อบาดาล ลานคอนกรีต โ...     จำนวนผู้เข้าชม 7119 ครั้ง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จานวน 5 รายการ ของโรงเรีย...     จำนวนผู้เข้าชม 452 ครั้ง
ประกาศรับสมัครเด็กพิการเพื่อเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...     จำนวนผู้เข้าชม 7241 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การผลิตสื่่อตามจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง จัดอบรมการพัฒนาและอบรมบุคลากร เรื่องผ ...
 ตะกร้าสาน... ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพบุคคลออทิสติกและผู้ดูแล หลักสูตรอาชีพตร ...
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ขอบคุณคุณธวัลรัตน์ คำยันต์ ที่เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิด   ...
 ร่วมงานสถาปนา..พิบูลประชาสรรค์ ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และนางสำอางค์ ร ...
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.198.100.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 618,105

กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 1 กันยายน 2559
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-247-4685-6  Fax : 02-247-4685
Email : spedubkk@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.