ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

 
นางสมพร หวานเสร็จ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 

ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ
ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ  

การศึกษาพิเศษ เป็นการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่มีศักยภาพและความต้องการแตกต่างกัน ผ่านกระบวนการสอนที่มีการวางแผนและระบบการควบคุมพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีการประยุกต์เครื่องมือ สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการแต่ละคนตั้งแต่แรกเริ่ม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบความเร็จสูงสุดตามระดับความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคลทั้งในโรงเรียนและชุมชน มากกว่าเน้นการส่งเสริมให้เรียนจบในระดับการศึกษาที่สูงๆ

เอกสารความรู้  

 1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ 
 2. การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและการบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ   
 4. เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม 
 5. เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
 6. เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 7. เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ต่อ) 
 8. การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 9. การบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT
 10. การปรับพฤติกรรมสำหรับบุคคลออทิสติก 
 11. การสอนเชิงพฤติกรรม การปรับพฤติกรรมและการผลิตสื่อ
 12.  กิจกรรมบำบัดเพื่อฟื้นฟูเด็กพิเศษในระบบการศึกษา 

 

 

 

 

ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.167.202.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 128,943

ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-247-4685-6  Fax : 02-247-4685
Email : spedubkk@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.