ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

 
นางสมพร หวานเสร็จ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     กลยุทย์ 

กลยุทย์
กลยุทย์  

 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 จักการศึกษาสำหรับคนพิการในรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการจำเป็นของคนพิการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของคนพิการ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ให้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับคนพิการ

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และภาคีเคลือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและการใบริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกฯสำหรับคนพิการ

 

 

 

 

ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.167.202.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 128,946

ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-247-4685-6  Fax : 02-247-4685
Email : spedubkk@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.