ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

 
นางสมพร หวานเสร็จ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     บุคลากรในศูนย์ฯ ส่วนกลาง 

บุคลากรในศูนย์ฯ ส่วนกลาง
บุคลากรในศูนย์ฯ ส่วนกลาง  


นางสมพร หวานเสร็จ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง


นางสำอางค์ รัตนเจริญ
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง


นางสาวภัทรียา คชหิรัญ
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง


นางจิราภรณ์ ญาณสังวร
ครู คศ.1


นางสาวนิพาพร นุเสน
ครู คศ.1


นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา
ครู คศ.1


นางสุนันฑา ไกรยศ
ครู คศ.1


นายไตรภพ ทองช่วง
ครู คศ.1


นางสาวธันพร เพิ่มน้ำทิพย์
ครู คศ.1


นางสาวสุทธิรัตน์ เกดุก
ครู คศ.1


นายวุฒิชัย ใจนภา
ครู คศ.1


นายจักรพงศ์ ชิณวงศ์
ครู ค.ศ.1


นายพิสิษฐ์ ศรีศุภชัยยา
ครู คศ.1


นางสาวสมหมาย พันวงค์
ครูผู้ช่วย


นางลำพึง ขำช้าง
พนักงานราชการ


นางสุชิรา ชนะเคน
พนักงานราชการ


นางสาวหัทยา เวชการ
ครู คศ.1


นางสาววกาญจนา ตะวัน
ครูผู้ช่วย


นางสาวปารีนารถ จันทร์ไมตรี
ครู คศ.1


นางสาวนันทยา ปามะ
พนักงานราชการ


นางสาวกัญจนา สะอาดเอี่ยม
พนักงานราชการ


นางสาวกิ่งกาญจน์ ตันติวุฒิ
พนักงานราชการ


นางสาวรุจิรา โสตรโยม
พนักงานราชการ


นางสาวภาณุมาส ลาภมากผล
พนักงานราชการ


นางสาววรินทร วิชญะบุญชัย
พนักงานราชการ


นางสาวบุษยา วงศ์อรินทร์
พนักงานราชการ


นางสาวกุลกันยา เอ็นดูราษฎร์
พนักงานราชการ


นางสาวมะลิวัลย์ ประกายรุ่งรัศมี
พนักงานราชการ


นางสาวประนารัตน์ แสนวิเศษ
พนักงานราชการ


นางสาวปัณณพร กาญจนจูฑะ
พนักงานราชการ


นางสาวจุฑาพร ปันทวัง
พนักงานราชการ


นางสังฆ์วร บรรจงวานิช
พนักงานราชการ


นางสาวแพรวพราว เมืองแสน
พนักงานราชการ


นางศิริกุล สิทธิวิบูลย์
พนักงานราชการ


นางสาวยุพารัตน์ พืชผล
พนักงานราชการ


นางสาวเจนจิรา บาดี
ครูอัตราจ้าง


นางสาวศิโรรัตน์ แก้วมงคล
พนักงานราชการ


นางสาวรัตนาพร ฐิติกรโกวิท
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.167.202.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 128,938

ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-247-4685-6  Fax : 02-247-4685
Email : spedubkk@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.