ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

 
นางสมพร หวานเสร็จ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     องค์กรด้านคนพิการ 

องค์กรด้านคนพิการ
ลิงค์  
 มูลนิธิคนพิการไทย
    มูลนิธิพัฒนาคนพิการไท   http://www.tdf.or.th/about.php
 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.)
    มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.)   http://fcdthailand.org/
 มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   http://www.saijaithai.or.th/
 มูลนิธิดวงประทีป
    มูลนิธิดวงประทีป   http://www.dpf.or.th/
 มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
    มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ   http://www.ccdthailand.org/index.php
 สมาคมรวมปัญญาคนพิการ
    สมาคมรวมปัญญาคนพิการ   http://rpl1993.thai-forum.net/
 สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
    สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย   http://www.paralympicthai.com/index.html
 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   http://www.ncswt.or.th/
 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
    สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย   http://www.dth.or.th/news.php
 ชมรมผู้ปกครองเด็กกลุ่มอาการดาวน์
    ชมรมผู้ปกครองเด็กกลุ่มอาการดาวน์   http://www.autistic.tht.in/
 มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
    มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง   http://www.saengsawang.com/
 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
    มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย   http://www.fmrth.com/
 มูลนิธิออทิสติกไทย
    มูลนิธิออทิสติกไทย   http://www.autisticthai.com/index.php
 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
    สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)   http://www.autisticthai.net/
 สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
    สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล   http://www.waddeeja.com/
 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
    โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา   http://www.rvsd.ac.th/rvsd_web/index.php
 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพ
    มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   http://www.fwc1954.org/index1.html
 มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
    มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ   http://www.fsdd.org/
 มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี
    มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี   http://www.prosthesesfoundation.or.th/
 มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝน
    มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝน   http://www.yardfon.go.th/
 มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการพระประแดง
    มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการพระประแดง   http://www.baanphrapradaeng.com/th/
 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
    สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย   http://www.apht-th.org/
 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
    มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์   http://www.deafthai.org/

 

 

 

ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.167.202.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 128,929

ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-247-4685-6  Fax : 02-247-4685
Email : spedubkk@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.