ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

 
นางสมพร หวานเสร็จ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     แบบฟอร์มขอรับ สื่อ บริการ ต่างๆ 
แบบฟอร์มขอรับ สื่อ บริการ ต่างๆ
แบบฟอร์มขอรับ สื่อ บริการ ต่างๆ  
     แบบฟอร์มแบบรับคืนสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มแบบคำขอส่งคืนสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มสัญญายืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม คป.17 สรุปบัญชีการให้บริการของสถานศึกษาดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม คป.16 ขอรับเงินการให้บริการที่เป็นราชการดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม คป.15 ขอเงินการให้บริการไม่ราชการดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม คป.14 แบบคำขอรับเงินการให้บริการดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม คป.13 ใบสมัครเป็นผู้ให้บริการดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม คป.12 หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม คป.11 รายการสินค้าที่จะให้บริการตามกฎกระทรวงฯ (บัญชี ข)ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม คป.10 ใบสมัครเป็นหน่วยบริการดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มแจ้งผลการพิจารณาคำขอยกเลิก / เปลี่ยนแปลงรายการคูปองดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม คป.09ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม คป.08ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม คป.07ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มแจ้งผลการพิจารณาขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มการรายงานงบเงินอุดหนุนดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวกฯดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มทะเบียนคุมเงินงบประมาณดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มการโอนเงินการให้บริการตามคูปองดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายและโอนเงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก (คูปอง)ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มขอเบิกเงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก (คูปอง)ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มหนังสือรับรองออกโดยศูนย์ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มแจ้งผลการรับรองและการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและผู้ให้บริการดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มแจ้งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม คป.06ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม คป.05ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มคำสั่งศูนย์ สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม คป.04ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม คป. 03ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงคูปองดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม คป.02ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มตอบรับและรายงานการจ่ายคูปอง สำหรับสถานศึกษาดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มส่งเอกสารหลักฐาน สำหรับสถานศึกษาดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม คป.01ดาวน์โหลด

 

 

 

ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.167.202.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 128,949

ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-247-4685-6  Fax : 02-247-4685
Email : spedubkk@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.